Email deze paginaPrint deze pagina

Waarom Babymarkt.nl?

Babymarkt.nl is een gratis onafhankelijk internet platform voor het kopen en verkopen van nieuwe en tweedehands baby- en kinderspullen.
Door het doolhof in aanbod van (tweedehands) babyspullen is er vraag naar een overzichtelijke website, waar een simpele zoekopdracht snel resultaat geeft.
 

Registreer

Om op Babymarkt.nl te kunnen verkopen dient u een gratis account aan te maken.
 

Voorwaarden en Privacybeleid

Biedingen.
Een bieding op een advertentie op babymarkt is nooit bindend. babymarkt heeft te allen tijde recht om een bod zonder rede van opgave te verwijderen van de website. Wanneer u als adverteerder klachten heeft over een bieder kunt u dit melden via ons contactformulier.

Gebruik van de inhoud van de website babymarkt
Het is niet toegestaan om de inhoud of delen van de website babymarkt te verveelvoudigen en ter beschikking te stellen aan derden. Wij berusten op ons copyright.

Geschillen tussen inkoper en verkoper
Geschillen tussen inkoper en verkoper (adverteerder en koper of adverteerder en verkoper) dienen ten allen tijde door de beide partijen zelf te worden opgelost. U kunt dan ook geen aanspraak maken op een schadevergoeding van babymarkt die verband houden met geschillen tussen inkoper en verkoper.

Geschillen met babymarkt
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden ,voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voorzover de wettelijke bepalingen dit toestaan. Het in hiervoor bepaalde laat onverlet ons recht om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde Burgerlijke Rechter danwel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

Handelen in strijd met de algemene voorwaarden.
Wanneer babymarkt van mening is dat u handelt in strijd met onze algemene voorwaarden, behouden wij ons het recht u de toegang en verder handelen op de website babymarkt te onthouden.

Inbreuk op rechten
Wanneer een adverteerder inbreuk maakt op de rechthebbenden van auteursrecht, handelsmerken of andere rechten van derden verzoeken wij u deze direct te melden via ons contactformulier.

Verwijzingen naar websites
Het is niet toegestaan om een verwijzing te doen naar uw website of een website van derden. babymarkt heeft te allen tijde het recht om het betreffende webadres, hyperlink, button of banner, uit uw advertentie te verwijderen.

Betaling
Het plaatsen van een advertentie op babymarkt is momenteel gratis. Het is echter wel de bedoeling dat er in de toekomst zal moeten worden betaald voor het plaatsen van een advertentie. babymarkt behoud zich het recht om op een willekeurig moment een vergoeding te vragen voor het plaatsen van een nieuwe advertentie. Dit geld zowel voor iedere nieuwe als reeds geregistreerde bezoeker. Elke andere vorm om babymarkt commercieel te maken sluiten wij niet uit.

Regels voor het plaatsen van een advertentie

  • babymarkt behoud het recht om de advertentie zonder opgave van reden te verwijderen.
  • Het geven van een omschrijving is verplicht.
  • Het plaatsen van een advertentie in meerder rubrieken is niet toegestaan.
  • Het plaatsen van foto’s waar portretrecht of auteursrecht op zit is niet toegestaan.
  • Uw advertentie blijft tenminste 45 dagen op babymarkt staan.
  • Wanneer een advertentie misleidend of verwarrend is word deze zonder opgave van reden verwijderd.
  • Wanneer u uw goederen heeft verkocht of gevonden verzoeken wij u vriendelijk uw advertentie te verwijderen.